Dlaczego warto wybrać United Teachers?

Szkoła United Teachers Language Training Center oferuje wyłącznie usługi najwyższej jakości, dlatego jako jej uczeń otrzymujesz dostęp do najwyższych standardów w nauczaniu języków obcych, jak również do najnowszych rozwiązań z zakresu e-learningu i blended-learningu.

Dołączając do grona naszych słuchaczy zyskujesz gwarancję usług najwyższej jakości, gdyż jesteśmy Międzynarodowym Centrum Egzaminacyjnym z ramienia ETS Global, największej na świecie organizacji testującej przeprowadzającej niezależne obiektywne egzaminy TOEFL, TOEIC, TFI, WiDaF.

Nie tylko przygotowujemy słuchaczy do zdania najbardziej prestiżowych egzaminów językowych honorowanych na całym świecie, ale również przeprowadzamy je w naszej szkole. Za pośrednictwem naszej szkoły możesz przygotować się do zdania i zapisać się na egzaminy TELC, FCE, CAE, CPE i wiele innych.

Dodatkowo, zyskujesz również PODWÓJNĄ GWARANCJĘ: gwarancję satysfakcji (a w przypadku jej braku zwrot pieniędzy) i gwarancję skuteczności (a w przypadku jej braku zwrot pieniędzy). O szczegółach i warunkach gwarancji możesz dowiedzieć się więcej czytając Regulamin kursów.

Naszym słuchaczom zapewniamy stałą pomoc i opiekę metodyczną, a zajęcia są przygotowywane i prowadzone wyłącznie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę lektorską. Każdy nasz lektor posiada tytuł magistra filologii, lingwistyki stosowanej lub Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, a w przypadku absolwentów innych kierunków, dodatkowo specjalny certyfikat pedagogiczny uprawniający do nauczania danego języka. Dotyczy to zarówno polskich nauczycieli, jak i naszych Native Speakers.


Dlaczego jeszcze warto wybrać szkołę United Teachers LTC?

Ponieważ gwarantujemy Ci:

 • Swobodę i niezależność we współpracy ze szkołą - nie zmuszamy ani nie nakłaniamy Cię do podpisywania z nami umowy na wyłączność. Uważamy, że zdrowa konkurencja jest korzystna dla wszystkich, a najbardziej dla Klienta, czyli Ciebie.
 • Usługę „broker edukacyjny" (czyli możesz nas poprosić o analizę oferty edukacyjnej wielu szkół, poradę w zakresie interpretacji proponowanych rozwiązań, poprosić o podsumowanie w prosty, zwięzły i przystępny sposób pozytywnych i negatywnych stron ofert, rekomendację najskuteczniejszych metod i wcale nie skorzystać z oferty naszej szkoły) itd.
 • Szeroką gamę najwyższej jakości szkoleń, nie tylko językowych, ale również z zakresu skutecznych technik uczenia się.
 • Jak pozostałe szkoły, kursy „szyte na miarę" - oznacza, że są one przygotowywane dla Ciebie i z myślą o Tobie dzięki testom, wnikliwej analizie potrzeb oraz wsłuchaniu się w Twoje oczekiwania i potrzeby.
 • Zorganizowanie kursów specjalnie na Twoje zamówienie.
 • Formułę blended-learning (nauczanie tradycyjne + e-learning) - słuchacze otrzymują dodatkowe materiały, testy i quizy na adres e-mail, lub korzystają z platformy on-line.
 • Gruntowną wiedzę popartą wykształceniem i wieloletnią praktyką (mimo zamiłowania do nowoczesnych, a nawet całkowicie nowatorskich technik i metod nauczania/uczenia się, które na co dzień stosujemy, wspomagamy się wiedzą i mądrością minionych pokoleń, które prawdziwie szanujemy i cenimy).
 • Mentorską opiekę wykładowców uniwersyteckich.
 • Profesjonalnych, kompetentnych, ambitnych lektorów, którzy posługują się bogatą gamą technik, wzbogacanych o materiały CD, filmy DVD, dokumenty autentyczne, materiały on-line, publikacje najbardziej renomowanych wydawnictw.
 • Stały kontakt z nauczycielami i metodykami - wszystkie zapytania i sugestie są szybko rozpatrywane tak, aby słuchacz był zadowolony.
 • Przyjazną atmosferę i wysoką skuteczność nauczania.
 • Możliwość uzyskiwania bezpłatnych porad z zakresu organizowania szkoleń, technik uczenia się, dostępnych na rynku edukacyjnym materiałów, włącznie z ich zakupem, itd.

 

Jesteśmy świadomi ogromnego wpływu indywidualnych cech uczącego się na sukces bądź niepowodzenie w nauce. Dlatego zagadnienie opanowania uczenia się połączone z wypracowaniem strategii odpowiadających cechom Słuchacza zajmuje ważną role w naszym systemie nauczania. Z tego względu podczas kwalifikacji dopasowujemy program nauczania do potrzeb, a w trakcie trwania kursu jesteśmy przygotowani na modyfikacje w zależności od zmieniających się potrzeb Słuchacza.

Mamy świadomość, jak ważna i zarazem jak trudna jest w nauce języka praca poza zajęciami. Dlatego właśnie uczymy słuchacza autonomii w uczeniu się. Dajemy mu narzędzia w postaci technik uczenia się i dostarczamy liczne materiały, w tym programy multimedialne oraz prasę i książki w oryginalnej wersji językowej.

Dzięki Internetowemu Centrum Obsługi, Słuchacz po za logowaniu się, może kontaktować się z lektorem oraz uzyskać informacje na temat :

 • planu zajęć
 • przerobionego materiału na zajęciach
 • pracy domowej
 • swoich postępów
 • oraz pobrać materiały do nauki w celu nadrobienia zaległości

Zdecydowanie zachęcamy Słuchacza do czynnego uczestniczenia w procesie nauczania/uczenia się i wzięcia za niego współodpowiedzialności. Słuchacz może obserwować swoje postępy w nauce, które mierzone są między innymi testem śródsemestralnym oraz egzaminem na koniec każdego semestru. Jedynie zaliczenie egzaminu końcowego, przy frekwencji powyżej 70% jest przepustką na wyższy semestr.

Słuchacz  współdecyduje o kształcie i zawartości merytorycznej zajęć. Co semestr wypowiada się w ankiecie na temat sposobu ich prowadzenia i adekwatności programu nauczania do jego potrzeb i oczekiwań. To dzięki opiniom i uwagom Słuchaczy jesteśmy w stanie lepiej dostosowywać naszą ofertę do wymagań naszych Klientów.

W zależności od zidentyfikowanych potrzeb Słuchacza w czasie rozmowy kwalifikacyjnej i testu poziomującego dobierany jest odpowiedni podręcznik. Szkoła nie narzuca jednego podręcznika wiodącego dla wszystkich Słuchaczy. Posiadamy wiele programów nauczania podporządkowanych i dostosowanych do potrzeb Klienta, a podręcznik jest ważnym, ale tylko jednym z wielu narzędzi stosowanych podczas kursu.

Wszyscy nasi lektorzy:

 • Mają wymagane kwalifikacje zawodowe uprawniające do nauczania języków obcych.
 • Mają doświadczenie w szkoleniach korporacyjnych.
 • Doskonale rozumieją problemy językowe polskich studentów.
 • Rzeczywiście kochają swoją pracę
 • Potrafią skutecznie motywować słuchaczy do nauki
 • Władają często minimum dwoma językami obcymi