E-learningowy intensywny kurs typu konwersacyjnego

E-learning = samodzielna nauka na gotowym kursie na platformie

Jako kursant naszej szkoły będziesz korzystać z wyjątkowego kursu e-learningowego, który zabierze Cię w przypadku nauki języka angielskiego w podróż po czterech anglojęzycznych krajach. W ten niecodzienny sposób poznasz jednocześnie akcent brytyjski, amerykański, kanadyjski i australijski, jak również elementy kultury danych krajów.

Kurs e-learningowy pozwala każdemu uczestnikowi samodzielnie uczyć się, powtarzać, testować i utrwalać poznany wcześniej materiał. Kurs jest kierowany szczególnie do osób, które nie chcą lub nie mogą sobie pozwolić na regularne zajęcia z lektorem. Został on wyposażony w niezliczoną ilość dialogów nagranych w różnych akcentach języka oraz ciekawe elementy testujące.

Sam możesz na bieżąco, w dowolnym momencie, monitorować i sprawdzać swoje postępy oraz poziom opanowania materiału, generując sobie swoje indywidualne raporty w swoim indywidualnym profilu słuchacza. Po przerobieniu i zaliczeniu materiału całego kursu, otrzymasz na zakończenie szczegółowy raport z poczynionych postępów, jak również oficjalny certyfikat wystawiony przez United Teachers Language Training Center.

Etapy i schemat nauki

 1. wypełniasz test poziomujący,
 2. aktywnie uczysz się na kursie,
 3. zaliczasz testy cząstkowe,
 4. zdajesz egzamin końcowy,
 5. otrzymujesz międzynarodowy certyfikat,
 6. … lub zwrot pieniędzy!

Charakterystyka kursu

Nagrania audio

Niewątpliwie największym atutem naszego kursu e-learningowego jest niezliczona ilość nagrań audio, która da Ci możliwość samodzielnego powtarzania materiału poprzez nieograniczoną ilość odsłuchów każdego micro dialogu, nowo wprowadzanych pojęć oraz ważnych informacji. Wszystkie odsłuchy zostały przygotowane przez profesjonalnych lektorów, przy uwzględnieniu różnych akcentów danego języka. Dzięki temu, na przykład ucząc się angielskiego, możesz się osłuchać z naturalnym akcentem brytyjskim, amerykańskim, australijskim i kanadyjskim.

Nowe pojęcia

Nowo wprowadzane słownictwo pojawia się dokładnie w tym miejscu, gdzie po raz pierwszy jest używane. Dzięki temu bezpośrednio po zapoznaniu się z pojęciami, będziesz mieć możliwość wykorzystania nowej wiedzy w praktyce. Pola zawierające słówka dają Ci niepowtarzalną możliwość wielokrotnego powtarzania każdego z nich, co w połączeniu z dostępnością nagrań audio umożliwia osiągnięcie pełnej poprawności w wypowiadaniu każdego pojęcia.

Dialogi

Głównym elementem kursu e-learningowego są dialogi, które umożliwiają  powtarzanie materiału poznanego na lekcji oraz przećwiczenie wszystkich zwrotów w nowym kontekście.

Dzięki licznym nagraniom dostępnym w większości przypadków wraz z ich transkrypcją uzyskasz niepowtarzalną możliwość osłuchania się z każdym pytaniem i odpowiedzią, jak również z graficznym zapisem wypowiedzi - wystarczy jedno kliknięcie.

Wykorzystane dialogi często uwzględniają kilka możliwych odpowiedzi, dając Ci możliwość wyboru jednej z nich, dokończenia wypowiedzi według własnego uznania lub pozwalając zapoznać się zarówno z wersją twierdzącą, jak i przeczącą proponowanej odpowiedzi.


Grafika

Dodatkowym atutem kursu e-learningowego jest jego bogata szata graficzna,
w której wszystkie charakterystyczne elementy slajdów dostosowywane są do kraju, przez który odbywa się podróż w danej części kursu, a dodatkowo pomagają Ci lepiej zrozumieć sens wypowiedzi, bez ciągłego odwoływania się do języka polskiego, dzięki czemu obcujesz z językiem obcym przez absolutną większość czasu. Obecność języka polskiego jest zredukowana do absolutnego minimum, niezbędnego do harmonijnej i bezstresowej nauki. Każdy slajd zawiera zdjęcia lub ilustrację, które nie tylko czynią kurs ciekawym, ale pozwalają również wczuć się w tematykę dialogów lub kulturę danego obszaru językowego.


Teoria gramatyczna

Z proponowanym przez nas kursem e-learningowym nawet nauka gramatyki staje się ciekawą przygodą. Przede wszystkim unikamy zawiłych i niejasnych definicji oraz długich przeładowanych bloków informacji, bo wiemy, jak nudne jest to dla uczniów i jak niska jest skuteczność takiego sposobu przekazywania wiedzy. U nas teoria gramatyczna podawana jest generalnie w małych „pigułkach”, aby była łatwa do przełknięcia i lekkostrawna dla każdego. Dodatkowo, jest ona zaprezentowana bardzo wizualnie (kolory, pogrubienia, itd.), aby praktycznie na pierwszy rzut oka było wiadomo, o co chodzi w danym zagadnieniu i aby ułatwić w ten sposób jej zapamiętanie, co jest szczególnie istotne w przypadku wzrokowców. Slajdy teoretyczne są wstępem do wykonywania następnie praktycznych i ciekawych samosprawdzających się ćwiczeń, dzięki którym uczeń od razu używa w praktyce tego, czego się przed chwilą nauczył w teorii.


Ćwiczenia gramatyczne

Bezpośrednio po slajdach wprowadzających zagadnienia gramatyczne, znajdują się ćwiczenia umożliwiające przetestowanie zdobytej wiedzy w ciekawej i różnorodnej formie.
W ten sposób  aktywnie utrwalisz zdobytą wiedzę, pozyskując jednocześnie doświadczenie przydatne podczas wszelkiego rodzaju sprawdzianów oraz egzaminu TELC. Ćwiczenia te sprawdzają się automatycznie, dzięki czemu natychmiast zobaczysz poprawne odpowiedzi oraz sumę uzyskanych za dane ćwiczenie punktów.

 

Listening, reading, writing

Kurs e-learningowy zawiera także regularne ćwiczenia na rozumienie ze słuchu (listening comprehension activities), ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego (reading comprehension) oraz ćwiczenia sprawdzające umiejętność pisania, które wykorzystują 12 różnych rodzajów ćwiczeń i które są równocześnie micro testami, których wyniki widzi Twój nauczyciel.

Unikalność kursu

W przeciwieństwie do innych kursów e-learningowych dostępnych na rynku, nasz kurs został przygotowany specjalnie pod kątem przełamania bariery w mówieniu, dlatego lekcje w większości zawierają ćwiczenia komunikacyjne i leksykalne. Umożliwiają one uczniowi RZECZYWISTE mówienie w języku obcym przez większość czasu pracy z kursem oraz od samego początku nauki, nawet na poziomie A0-A1.

Nasi uczniowie PO PROSTU MÓWIĄ PO ANGIELSKU od pierwszej godziny pracy z kursem. Nie czytają długich wywodów gramatycznych czy listy wyrażeń słów czy struktur (dostępnych w każdym podręczniku czy rozmówkach), które nie są następnie praktycznie ćwiczone na głos w prawdziwej lub symulowanej komunikacji. Stąd też, by zachować przejrzystość i lekkość kursu, gramatyka została ograniczona do niezbędnego minimum potrzebnego do prawidłowej komunikacji, a każde nowo wprowadzone słowo czy struktura jest natychmiast ćwiczone w formie mini dialogu.

Dlatego, dodatkowo, uczniowie kursu e-learningowego mogą dokupić na preferencyjnych warunkach dodatkowy, bardzo obszerny kontent gramatyczny za symboliczne 9 PLN (!) za poziom dostępny przez cały okres trwania kursu, aby móc poszerzyć lub odświeżyć znajomość gramatyki, jeśli na przykład niebawem chcą przystąpić do zdawania oficjalnego egzaminu TELC, TOEFL czy FCE.

Kontent gramatyczny obejmuje bogaty i bardzo przejrzysty materiał teoretyczny oraz setki ćwiczeń na każdym poziomie od A0-A1, A1, A2, B1 i B2, w sumie ponad 2000 samosprawdzających się ćwiczeń zawierających ponad 20.000 elementów, przewidziany na 1200-1500 godzin nauki!

To, co jeszcze wyróżnia nasz kurs e-learningowy od wielu innych dostępnych w Polsce platform e-learningowych, a co jest bardzo istotne, to to, że nagrania są bardzo naturalne, autentyczne lub, na poziomach początkujących, maksymalnie zbliżone do autentycznych, i realizowane są zatem z naturalną prędkością i wymową, zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi we współczesnej metodyce nauczania języków obcych. Zwiększa to Twoje szanse zdania z sukcesem części dotyczącej rozumienia ze słuchu, stanowiącej integralną część oficjalnych egzaminów TELC, TOEFL, FCE, TOEIC, etc.

Struktura kursu

 • Każdy poziom składa się z 10 lekcji przewidzianych na 40-70 godzin pracy własnej.
 • Każda lekcja składa się z kilkunastu do kilkudziesięciu stron.
 • Większość lekcji rozwija wszystkie kompetencje i umiejętności:
  • mówienie
  • rozumienie ze słuchu
  • rozumienie tekstu czytanego
  • pisanie
  • gramatykę (teorię i ćwiczenia)
  • praktyczne słownictwo i struktury leksykalne (Use of English)

Niektóre lekcje kładą większy nacisk na rozwijanie wybranych umiejętności czy elementów.