Dla kogo e-learningowy kurs typu konwersacyjnego?

Nasz e-learningowy kurs typu konwersacyjnego jest kierowany szczególnie do:

  • wszystkich, którzy potrzebują przełamać opór lub nieśmiałość w mówieniu po angielsku
  • tych, którzy chcieliby w komforcie domowego zacisza potrenować wypowiadanie się w języku angielskim
  • tych, którzy czują się nieco skrępowani, gdy muszą wypowiadać się w obecności innych
  • i tych, którzy chcą osłuchać się z wieloma różnymi akcentami i sposobami wypowiadania się po angielsku (kurs posiada ogromną bazę nagrań w wykonaniu wielu różnych lektorów i Native Speakerów z Anglii, USA, Kanady i Australii (!)

oraz do:

  • ludzi zabieganych i zapracowanych,
  • do osób, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych (np. nie mają dobrej szkoły językowej blisko swojego miejsca zamieszkania)
  • do tych, którzy nie mogą uczyć się o stałych porach zgodnie z semestralnym grafikem
  • do tych, którzy wolą uczyć się w swoim rytmie
  • do tych, którzy zwyczajnie nie chcą uczestniczyć w lekcjach w tradycyjnej klasie, znając jej niektóre ograniczenia i wady

Dlaczego?

Doświadczenie pokazuje, że obecnie pracujemy zawodowo coraz więcej, intensywniej, szybciej niż kiedyś i mamy generalnie coraz mniej czasu, a coraz więcej obowiązków. Nieustannie stawiamy czoła rosnącym wobec nas wymaganiom. Nasze grafiki pracy z konieczności stają się coraz bardziej elastyczne, gdyż często musimy zostawać w pracy dłużej lub wyjechać służbowo. Coraz więcej podróżujemy również prywatnie.

Wszystkie te czynniki nie pozostają jednak bez echa, jeśli chodzi o naszą naukę. Z jednej strony potrzebujemy znać języki obce, więc zapisujemy się na kursy językowe, a z drugiej, coraz trudniej przychodzi nam regularnie uczestniczyć w zajęciach. Od lat obserwujemy problem narastającej "usprawiedliwionej" absencji na zajęciach, szczególnie w grupach dorosłych. Dlatego też, aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych słuchaczy, wprowadziliśmy do naszej oferty kursy e-learningowe, do których słuchacz ma dostęp 24/24, 7/7 z dowolnego miejsca na ziemi, byle tylko miał dostęp do komputera z dostępem do Internetu. Rozwiązanie to przyniosło uczniom wiele korzyści.

W trybie zajęć stacjonarnych uczniowie często nie zdążają (bo np. muszą zostać dłużej w pracy, albo mają chore dziecko i muszą zostać w domu) lub wcale nie mogą na nie dojechać (np. z powodu wyjazdu czy choroby), natomiast mają możliwość odbycia w tym czasie zajęć przez internet (zostają dłużej w biurze albo nie wychodzą z domu). Nie tracą dodatkowo niepotrzebnie czasu na dojazdy.

Niektórzy z nas w ogóle nie mogą lub nie chcą podejmować długoterminowych zobowiązań ani ograniczać się stałym np. semestralnym grafikiem zajęć.

Co więcej, dziś wymaga się od nas coraz płynniejszej znajomości języka, a szczególnie umiejętności mniej lub bardziej płynnego porozumiewania się w języku obcym. Niestety wielu z nas prezentuje co najwyżej bierną znajomość języka.

Generalnie potrafimy coś przeczytać ze zrozumieniem, mamy też często podstawy gramatyczne, jesteśmy nawet w stanie lepiej lub gorzej zrozumieć wypowiedź ustną, o ile osoba mówi w miarę wolno i wyraźnie. W życiu codziennym, a zwłaszcza w środowisku pracy, nie zawsze będziemy mieli taki "komfort". Częściej napotkamy sytuacje, gdy nasz rozmówca będzie wypowiadał się w naturalnym tempie, nie koniecznie wyraźnie, a co więcej, nasz odbiór wypowiedzi dodatkowo może być zakłócony czynnikami zewnętrzymi (np. hałas uliczny lub trzaskipodczas rozmowy telefonicznej).

Największą jednak trudność sprawia wielu z nas czynna znajomość języka, szczególnie mówienie. Generalnie mamy opory w wypowiadaniu się w języku obcym. Czujemy się onieśmieleni, niepewni, nie mieliśmy ku temu dość okazji lub z nich nie korzystaliśmy i po prostu mamy niewystarczającą praktykę w tym zakresie.