Additional writing practice

 

Dzięki wykupieniu pakietu „Additional writing practice” będziesz mógł dodatkowo wprawiać się w ortografii, składni i stylistyce danego języka poprzez uczenie się sprawności poprawnego formułowania myśli w formie pisemnej. Będziesz wtedy mógł pisać dłuższe formy, takie jak rozbudowane maile, streszczenia, opowiadania, wypracowania, prezentacje, które będą na bieżąco sprawdzane i odsyłane do Ciebie przez Twojego osobistego nauczyciela.