Konwersacje indywidualne FLEX i FLEX mobile

 

Konwersacje indywidualne FLEX to autorskie narzędzie szkoły United Teachers Language Training Center konwersacji na odległość.

 

Konwersacje na odległość typu FLEX prowadzone są na wzór naturalnej codziennej rozmowy w życiu prywatnym lub w środowisku pracy (język biznesowy).

 

Grafik zajęć indywidualnych jest wstępnie ustalany mailowo przez słuchacza i sekretariat szkoły, a następnie, na bieżąco, bezpośrednio przez słuchacza z przypisanym mu lektorem.

 

Zgodnie z ustalanym na bieżąco krótkoterminowym grafikiem (niekiedy nawet z dnia na dzień, jeśli taka jest potrzeba), lektor kontaktuje się ze słuchaczem na jego profil Skype, telefon stacjonarny (usługa FLEX) lub na telefon komórkowy (usługa FLEX mobile) i przeprowadza ze słuchaczem częste, krótkie konwersacje na różne tematy.

 

Konwersacje indywidualne typu FLEX są realizowane na wszystkich kolejnych poziomach zaawansowania począwszy od poziomu niżej średnio-zaawansowanego A2 aż do poziomu biegłości językowej C2 i polecane są osobom, które chcą uczestniczyć w zajęciach mieszanych typu blended-learning (samodzielna nauka na platformie e-learningowej + lekcje z „żywym” lektorem on-line) lub chcą korzystać z samego pakietu konwersacji na odległość.

 

Konwersacje indywidualne na odległość typu FLEX kierowane są szczególnie do osób:

 

 • które nie chcą lub nie mogą sobie pozwolić na dłuższe lekcje (np. z braku czasu)

 • których specyfika pracy uniemożliwia zaplanowanie zajęć i ustalenie grafiku przynajmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem

 • które chcą dać sobie niepowtarzalną szansę na przełamanie bariery psychologicznej i nabrać nawyku mówienia w języku obcym, pomimo niedoskonałości swoich wypowiedzi

 • które oczekują szybkich i wymiernych rezultatów

 • które potrzebują błyskawicznie przełamać barierę w mówieniu i poprawić płynność wypowiedzi

 

 

Konwersacje indywidualne na odległość typu FLEX przynoszą słuchaczowi wiele wymiernych korzyści.

 

 • Oferują bardzo elastyczny grafik

 • Zabierają bardzo mało czasu (tylko 15 min), więc można je odbyć praktycznie w każdym momencie, nawet podczas przerwy na lunch, drogi do pracy, na spacerze, czekając w kolejce do lekarza czy na poczcie, czekając na odbiór dziecka po szkole czy po zajęciach dodatkowych, w podróży, na lotnisku, na dworcu, w samochodzie, itd.

 • Pozwalają na naukę w systemie króciutkich, ale częstszych lekcji, co znacząco podnosi efektywność kursu

 • Wytwarzają automatyzm w przełączaniu się na komunikację w języku obcym (słuchacz szybko przyzwyczaja się i nabiera nawyk odbierania nie zawsze przecież spodziewanych czy oczekiwanych rozmów telefonicznych w języku obcym i po kilkunastu takich rozmowach staje się to dla niego całkiem naturalne i normalne, że słysząc w słuchawce np. język angielski zaczyna odpowiadać po angielsku bez większego zastanawiania się)

 • Dają błyskawiczny i wymierny efekt (obniżają poziom lęku i niepewności odczuwanego przed rozmową w języku obcym)

 • Podnoszą pewność siebie i ugruntowują wiarę we własne możliwości komunikacyjne, budując w ten sposób poczucie odniesionego sukcesu

 • Motywują do nauki

 • Słuchacz dodatkowo uaktywnia i utrwala zdobytą wcześniej wiedzę (np. na platformie e-learningowej lub na innym kursie językowym)

 • Słuchacz ma możliwość otrzymania bezpośredniego feedbacku od nauczyciela dotyczącego stopnia poprawności swojej wymowy i robionych postępów

 • Dzięki indywidualnym konwersacjom on-line słuchacze w sposób komfortowy uczą się pokonywać nieśmiałość w mówieniu, gdyż słucha ich tylko jedna osoba, ich osobisty nauczyciel. W ten sposób przygotowują się do wypowiadania się później na forum grupy, i wcale nie koniecznie podczas zajęć językowych, ale na różnego rodzaju spotkaniach biznesowych czy prywatnych. Dzięki konwersacjom indywidualnym pracują nad przełamaniem ewentualnej bariery w mówieniu i poprawieniu płynności wypowiedzi w optymalnych dla siebie warunkach

 • Korzyść absolutnie kluczowa : podczas konwersacji on-line słuchacze wprawiają się w mówieniu w warunkach „rzeczywistych”, a czasami jeszcze nieco utrudnionych (ewentualne zgrzyty, trzaski, zakłócenia na linii, gorsza słyszalność niektórych dźwięków lub tonów, itp.), ale takich, z jakimi właśnie często mamy do czynienia w pracy bądź w życiu prywatnym (np. rozmowy telefoniczne, rozmowy głosowe przez komunikatory internetowe, rozmowy w miejscach o dużym natężeniu hałasu, jak ulica, centra handlowe, dworce, itd.).

 

Ostatnia korzyść jest o tyle istotna, że generalnie większość osób, które jeszcze jakoś sobie radzą, lepiej lub gorzej, w rozmowie bezpośredniej twarzą w twarz z rozmówcą, o tyle mają znacznie większe trudności (lub w ogóle nie potrafią czy blokują się), kiedy muszą porozmawiać w języku obcym przez telefon.

 

Natomiast umiejętność ta staje się dziś dla większości z nas koniecznością, aby utrzymać się w obecnej pracy, lub by pozyskać lepsze stanowisko lub w ogóle jakąkolwiek pracę. Obecnie staje się już standardem, że pracodawcy telefonują do potencjalnego kandydata rozpoczynając rozmowę od razu w języku obcym i… no właśnie…Twój dyplom potwierdzający znajomość języka lub złożone oświadczenie w CV o poziomie znajomości języka przestają mieć w tym momencie jakiekolwiek znaczenie czy wartość, jeżeli nie potrafisz mniej lub bardziej swobodnie porozmawiać w języku, którego znajomość deklarowałeś na poziomie średnio-zaawansowanym lub wyższym…

 

Jeżeli będziesz potrafił porozmawiać w języku obcym przez telefon czy przez głosowy komunikator internetowy, to na pewno dasz sobie radę podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy podczas innego rodzaju spotkania, zebrania czy konferencji face-to-face. Niestety w drugą stronę już nie koniecznie ta zasada zadziała …

 

Pracodawcy coraz częściej korzystają z naszych testów on-line w celu błyskawicznego i obiektywnego sprawdzenia „od ręki” znajomości języka potencjalnego kandydata do zatrudnienia lub zlecają nam przeprowadzenie z nim rozmowy telefonicznej w języku obcym.

 

Konwersacje na odległość typu FLEX prowadzone są na wzór naturalnej codziennej rozmowy w życiu prywatnym lub w środowisku pracy.

 

Grafik zajęć indywidualnych jest wstępnie ustalany mailowo przez słuchacza i sekretariat szkoły, a następnie, na bieżąco, bezpośrednio przez słuchacza z przypisanym mu lektorem.