Konwersacje indywidualne FLEX Premium

 

Konwersacje indywidualne FLEX Premium to autorskie narzędzie szkoły United Teachers Language Training Center konwersacji na odległość.

 

Konwersacje na odległość typu FLEX Premium prowadzone są na wzór naturalnej codziennej rozmowy w życiu prywatnym lub w środowisku pracy.

 

W przeciwieństwie do usługi FLEX i FLEX Mobile to słuchacz kontaktuje się ze szkołą dzwoniąc na naszą infolinię w dogodnym dla siebie momencie.

 

Konwersacje indywidualne typu FLEX są realizowane na wszystkich kolejnych poziomach zaawansowania począwszy od poziomu niżej średnio-zaawansowanego A2 aż do poziomu biegłości językowej C2 i polecane są osobom, które chcą uczestniczyć w zajęciach mieszanych typu blended-learning (samodzielna nauka na platformie e-learningowej + lekcje z „żywym” lektorem on-line) lub które chcą korzystać z samego pakietu konwersacji na odległość.

 

Konwersacje indywidualne na odległość typu FLEX Premium kierowane są szczególnie do osób:

 

 • które chcą porozmawiać w języku obcym o dowolnej porze, w najbardziej dla siebie dogodnym momencie

 • które chcą rozmawiać dowolną ilość czasu bez żadnych ograniczeń

 • które same chcą decydować, ile minut będzie trwała rozmowa

 • które nie chcą być ograniczane jakimkolwiek grafikiem

 • które nie chcą wnosić żadnych opłat z góry za zajęcia

 • które chcą skorzystać z usługi jednorazowo

 • które nie chcą podejmować żadnych długoterminowych zobowiązań

 • które nie chcą podejmować żadnych nawet krótkoterminowych zobowiązań

 • które uważają, że nie będą mogły wykorzystać minimalnego pakietu 10 konwersacji

 • których specyfika pracy uniemożliwia ustalenie jakiegokolwiek grafiku przynajmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem

 

 

Konwersacje indywidualne na odległość typu FLEX Premium przynoszą słuchaczowi wiele wymiernych korzyści.

 

 • Brak jakiegokolwiek grafiku

 • Brak jakichkolwiek długoterminowych zobowiązań finansowych

 • Brak opłat z góry za lekcje

 • Lektorzy dostępni codziennie w godz. 6.00-24.00 bez wcześniejszego umawiania się na konwersacje

 • Zachowanie pełnej anonimowości

 • Natychmiastowa pomoc językowa

 • Słuchacz ma możliwość otrzymania bezpośredniej informacji zwrotnej od nauczyciela dotyczącego stopnia poprawności swojej wymowy