ANGIELSKI - Zajęcia indywidualne on-line, „na żywo”,

czas lekcji 25 lub 45 min

 

 

Konwersacje indywidualne on-line metodą bezpośrednią są realizowane na Poziomach I-VIII i polecane są osobom, które chcą uczestniczyć w zajęciach mieszanych typu blended-learning (samodzielna nauka na platformie e-learningowej + lekcje z „żywym” lektorem on-line).

 

Konwersacje indywidualne on-line kierowane są szczególnie do osób:

 

 • którym zależy na maksymalnym wykorzystaniu czasu konwersacji pod kątem własnych potrzeb i oczekiwań

 • które oczekują szybkich rezultatów

 • które potrzebują błyskawicznie przełamać barierę w mówieniu i poprawić płynności wypowiedzi

 • które czują się jeszcze za mało komfortowo wypowiadając się na forum grupy

 • które ze względu na specyfikę swojej pracy lub inne czynniki, nie mogą uczestniczyć regularnie w zajęciach o stałych, np. miesiąc z góry ustalonych porach

 • które nie chcą tracić czasu na dojazdy

 • które dużo podróżują

 • które chcą regularnie uczestniczyć w zajęciach, bez względu na to, gdzie się akurat fizycznie przebywają (nagły wyjazd, wakacje, itd.)

 • które nie chcą stracić umówionych już z lektorem zajęć (i wpłaconych z góry pieniędzy), nawet gdy muszą wyjątkowo zostać dłużej w pracy lub w domu (np. choroba, chore dziecko, itd.). Na zajęcia stacjonarne nie zdążyłby już dojechać, a zajęcia on-line będą mogły odbyć, jeśli tylko mają dostęp do telefonu lub internetu.

 

 

Konwersacje on-line przynoszą słuchaczowi wiele wymiernych korzyści.

 

 • Oferują bardziej elastyczny grafik

 • Zabierają mniej czasu niż zajęcia grupowe (tylko 25 min), więc można je odbyć praktycznie w każdym momencie, nawet podczas przerwy na lunch

 • Pozwalają na naukę w systemie krótszych, ale częstszych lekcji, co znacząco podnosi efektywność kursu

 • Wytwarzają automatyzm w przełączaniu się na komunikację w języku obcym (słuchacz szybko przyzwyczaja się i nabiera nawyk odbierania nie zawsze przecież spodziewanych czy oczekiwanych rozmów telefonicznych w języku obcym i po kilkunastu takich rozmowach staje się to dla niego całkiem naturalne i normalne, że słysząc w słuchawce np. język angielski zaczyna odpowiadać po angielsku bez większego zastanawiania się)

 • Pomagają w utrzymaniu wysokiej długoterminowej motywacji do nauki

 • Słuchacz uaktywnia i utrwala zdobytą na platformie e-learningowej wiedzę

 • Słuchacz ma możliwość otrzymania bezpośredniego feedbacku od nauczyciela dotyczącego stopnia poprawności swojej wymowy

 • Każda osoba może obiektywnie przekonać się, w jakim stopniu opanowała materiał z zakresu danego poziomu, rozdziału, lekcji i czy potrzebuje jeszcze nad nimi popracować

 • Dzięki indywidualnym konwersacjom on-line słuchacze w sposób komfortowy uczą się pokonywać nieśmiałość w mówieniu, gdyż słucha ich tylko jedna osoba, ich osobisty nauczyciel. W ten sposób przygotowują się do wypowiadania się później na forum grupy, i wcale nie koniecznie podczas zajęć językowych, ale na różnego rodzaju spotkaniach biznesowych czy prywatnych. Dzięki konwersacjom indywidualnym pracują nad przełamaniem ewentualnej bariery w mówieniu i poprawieniu płynności wypowiedzi w optymalnych dla siebie warunkach

 • Korzyść absolutnie kluczowa : podczas konwersacji on-line słuchacze wprawiają się w mówieniu w warunkach „rzeczywistych”, a czasami jeszcze nieco utrudnionych (ewentualne zgrzyty, trzaski, zakłócenia na linii, gorsza słyszalność niektórych dźwięków lub tonów, itp.), ale takich, z jakimi właśnie często mamy do czynienia w pracy bądź w życiu prywatnym (np. rozmowy telefoniczne, rozmowy głosowe przez komunikatory internetowe, rozmowy w miejscach o dużym natężeniu hałasu, jak ulica, centra handlowe, dworce, itd.).

 

Ostatnia korzyść jest o tyle istotna, że generalnie większość osób, które jeszcze jakoś sobie radzą, lepiej lub gorzej, w rozmowie bezpośredniej twarzą w twarz z rozmówcą, o tyle mają znacznie większe trudności (lub w ogóle nie potrafią czy blokują się), kiedy muszą porozmawiać w języku obcym przez telefon.

 

Natomiast umiejętność ta staje się dziś dla większości z nas koniecznością, aby utrzymać się w obecnej pracy, lub by pozyskać lepsze stanowisko lub w ogóle jakąkolwiek pracę. Obecnie staje się już standardem, że pracodawcy telefonują do potencjalnego kandydata rozpoczynając rozmowę od razu w języku obcym i… no właśnie…Twój dyplom potwierdzający znajomość języka lub złożone oświadczenie w CV o poziomie znajomości języka przestają mieć w tym momencie jakiekolwiek znaczenie czy wartość, jeżeli nie potrafisz mniej lub bardziej swobodnie porozmawiać w języku, którego znajomość deklarowałeś na poziomie średnio-zaawansowanym lub wyższym…

 

Jeżeli będziesz potrafił porozmawiać w języku obcym przez telefon czy przez głosowy komunikator internetowy, to na pewno dasz sobie radę podczas rozmowy kwalifikacyjnej czy podczas innego rodzaju spotkania, zebrania czy konferencji face-to-face. Niestety w drugą stronę już nie koniecznie ta zasada zadziała …

 

Pracodawcy coraz częściej korzystają z naszych testów on-line w celu błyskawicznego i obiektywnego sprawdzenia „od ręki” znajomości języka potencjalnego kandydata do zatrudnienia lub zlecają nam przeprowadzenie z nim rozmowy telefonicznej w języku obcym.

 

Zajęcia on-line prowadzone są na wzór zajęć języka obcego w rzeczywistej sali klasowej.

 

Grafik zajęć indywidualnych jest wstępnie ustalany mailowo przez słuchacza i sekretariat szkoły, a następnie, bezpośrednio przez słuchacza z przypisanym mu lektorem.

 

Orientacyjne grafiki / dostępność poszczególnych lektorów z możliwością natychmiastowej rezerwacji miejsca i dokonania zakupu jest dostępny w zakładce

„Zajęcia indywidualne”.