Certyfikat TOEIC: jakość, globalny zasięg, obiektywizm

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION™® Listening and Reading

Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

 • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego
 • każdego roku zdaje ponad 6 000 000 kandydatów
 • zobacz listę naszych Klientów w Polsce)
 • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka
 • można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsce
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych
 • jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach
 • wymagany wynik to 700 punktów
 • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990
 • szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego
 • Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV
 • audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców

Format egzaminu TOEIC Listening & Reading

Listening Comprehension - 45 minut - 100 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja I - Interpretacja fotografii

10 zadań

Sekcja II - sytuacje pytanie-odpowiedź

30 zadań

Sekcja III - 10 dialogów, po 3 pytania do każdego

30 zadań

Sekcja IV - 10 wypowiedzi, po 3 pytania do każdej

30 zadań

Reading Comprehension - 75 minut - 100 pytań

Ilość zadań w sekcji

Sekcja V - uzupełnianie zdań

40 zadań

Sekcja VI - uzupełnianie tekstów

12 zadań

Sekcja VII
pytania do pojedynczych tekstów
pytania do 2 tekstów powiązanych ze sobą


28 zadań
20 zadań

Raport wyników z opisem mocniejszych i słabszych stron kandydata oraz certyfikat w pięciu różnych kolorach, zależnie od wyniku. Udoskonalona wersja egzaminu to przede wszystkim:

 • zwiększony nacisk na praktyczne użycie języka
 • 4 różne akcenty w części Listening (kanadyjski, brytyjski, amerykański i australijski)
 • testowanie umiejętności zrozumienia słownictwa w kontekście pracy
 • testowanie łączenia faktów i informacji w języku obcym

w akredytowanym ośrodku ETS Global.

Egzamin TOEIC i poziomy Rady Europy (CEF)

Poziom A1 = pomiędzy 10 - 335 punktów
Poziom A2 = pomiędzy 340 - 475 punktów
Poziom B1 = pomiędzy 480 - 615 punktów
Poziom B2 = pomiędzy 620 - 800 punktów
Poziom C1 = pomiędzy 805 - 940 punktów
Poziom C2 = pomiędzy 945 - 990 punktów

Dla ustalenia konkretnej liczby punktów dla poszczególnych poziomów, sugerowane 'progi punktowe' to:

A1 = 200 punktów
A2 = 400 punktów
B1 = 550 punktów
B2 = 750 punktów
C1 = 880 punktów
C2 = 960 punktów

'Obszary Specjalizacji' i Poziomy Rady Europy (CEF)'.

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Kandydat otrzymuje różne ilości punktów w zależności od stopnia trudności poszczególnych pytań. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

przekłada się na poziomy Rady Europy.

®

® można przygotować się na każdym kursie z elementami Office/Business English. W praktyce oznacza to, że można po prostu uczyć się języka angielskiego a egzamin zdać jako zakończenie etapu nauki i weryfikację swoich postępów. Studenci zdają ten egzamin nawet kilka razy, za każdym razem podnosząc swój wynik i upewniając się, że mądrze inwestują w szkolenia językowe.

® został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

odwiedź nasz sklep online.

®?

 • ® w swoich CV formalnie podkreślają swoje kompetencje i wyróżniają się na rynku pracy

 • ® jako warunek ukończenia uczelni i otrzymania dyplomu

 • ® przy podziale kursantów na grupy o identycznym poziomie zaawansowania, w zewnętrzny i obiektywny sposób demonstrują studentom ich postępy i słuszność wyboru miejsca nauki

 • ® podejmują decyzje dotyczące zarządzania szkoleniami (audyt językowy), standaryzują system oceny we wszystkich oddziałach organizacji, niezależnie od ich lokalizacji na świecie

 • ® do określania kompetencji potrzebnych do awansu lub uczestnictwa w szkoleniach prowadzonych w języku obcym.

Służba Cywilna.

Aby dowiedzieć się więcej o egzaminie TOEIC® , kliknij tutaj:

http://www.pl.etsglobal.org/uploads/tx_etsquicklinks/Charakterystyka_egzaminu_TOEIC_LR_2009-10.pdf

Aby pobrać podręcznik dla kandydata, kliknij tutaj:

http://www.pl.etsglobal.org/uploads/tx_etsquicklinks/TOEIC_Podrecznik_Kandydata_Examinee_Handbook.pdf


TEST Simulator ®

Podstawowe cechy produktu:

 • Łatwe w obsłudze narzędzie do nauki języka angielskiego on-line, przygotowujące do egzaminu TOEIC®.

 • 5 pełnych zestawów testów (każdy test trwa 2 godziny).

 • Wyniki znane natychmiast.

 • Wyniki testu pokazują, jaki wynik osiągnąłby kandydat na oficjalnym teście TOEIC®.

 • Ważność: kody do Test Simulator są ważne przez 1 rok.

 • Wymagania techniczne: przeglądarka Firefox 3 lub IE 7,  1 GB RAM, procesor 1 GHz, karta dźwiękowa i graficzna, słuchawki/głośniki.

Zobacz film z prezentacją narzędzia:

Testy próbne

Practice Online: Speaking and Writing

Oficjalny test online stworzony przez ETS, który pomaga w przygotowaniu do egzaminu TOEIC® Speaking & Writing.

Podstawowe cechy produktu:

 • Test oceniający umiejętności mówienia i pisania w języku angielskim w środowisku pracy.
 • Wyniki w postaci zakresów punktowych i opisu umiejętności, identyfikuje obszary wiedzy wymagające poprawy.
 • Oceniany centralnie przez sieć egzaminatorów ETS w USA.
 • Wyniki w ciągu 10 dni roboczych od rozwiązania testu.
 • Zdawany na komputerze w dowolnym miejscu na świecie.
 • Dostępny online 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Firmy i korporacje wykorzystują ten test w swoich procesach szkoleniowych i rekrutacyjnych. Zewnętrzne, rzetelne i obiektywne wyniki pozwalają szybko podejmować decyzje kadrowe.

online (wer. 1 i wer. 2)

Interaktywny test próbny TOEIC®, odzwierciedlenie autentycznego egzaminu, stworzony z myślą o osobach przygotowujących się do oficjalnego, międzynarodowego egzaminu TOEIC® Listening & Reading.

Podstawowe cechy produktu:

 • Dostępny online 24h na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego komputera.
 • Wyniki znane natychmiast po rozwiązaniu testu.
 • Szereg pomocnych wskazówek podczas rozwiązywania testu: słowniczek, tzw. dictionary look-up, umożliwiający poznanie definicji nowego wyrazu, skrypt części Listening, cenne wskazówki pomocne podczas nauki.
 • Możliwość zmiany udzielonych wcześniej odpowiedzi.
 • Pytania testowe można rozwiązywać w dowolnej kolejności, o dowolnej porze przez 1 rok od momentu rozpoczęcia testu.
 • Feedback dla kandydata: wyjaśnienie poprawnych i złych odpowiedzi.

iTests – testy próbne TOEIC online

Listening & Reading

Podstawowe cechy produktu:

 • Dostępny online 24h na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego komputera.
 • Dwie wersje testu.
 • Możliwość zakupu i rozwiązania jedynie wybranej partii testu.
 • Natychmiastowe sprawdzenie testu po rozwiązaniu.
 • Możliwość analizy pytań i ponownego przesłuchania części Listening.
 • Możliwość rozwiązania testu z pomiarem czasu i bez pomiaru (opcja symulacji prawdziwego egzaminu).
 • Skrypt części Listening, możliwość przeczytania zadań i odpowiedzi z tej części.
 • http://www.itests.com.