Egzamin TOEFL®

 

TOEFL iBT - certyfikat uznany przez 7100 uczelni na całym świecie

Czym jest certyfikat TOEFL®?

The TOEFL® test (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE™) to najbardziej prestiżowy certyfikat znajomości języka angielskiego w środowisku akademickim, uznawany przez ponad 6000 uczelni wyższych na całym świecie. Każdego roku, do egzaminu TOEFL® przystępuje ponad 800 000 studentów. Posiadacze certyfikatu TOEFL® to osoby, które mogą swobodnie poruszać się po całym świecie, studiować w dowolnym miejscu na Ziemi, prowadzić badania naukowe czy biegle funkcjonować w środowisku anglojęzycznym.

W swojej nowej formule, zwanej TOEFL® iBT (internet-Based Test), TOEFL® jest najbardziej nowoczesnym z certyfiatów językowych. Zdawany w całości przed komputerem, wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań edukacyjnych i technologii komputerowych.

TOEFL® iBT zastępuje wszystkie poprzednie wersje egzaminu, wersję PBT (Paper-Based Test) oraz CBT (Computer-Based Test). Nowy TOEFL® utrzymuje jednocześnie ten sam poziom trudności stając się egzaminem bardziej dostępnym (ponad 30 sesji rocznie) i jeszcze bardziej dopasowanym do wymagań środowiska akademickiego na całym świecie. Zobacz porównanie wersji iBT do wersji poprzednich - kliknij na link

TOEFL® to przede wszystkim:

 • Międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim na studiach i w anglojęzycznym środowisku

 • Egzamin, który ocenia na skali punktowej (wersja iBT: 0-120 punktów), zatem nie można go ‘oblać’. Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali

 • Paszport do studiów na całym świecie – zobacz gdzie TOEFL® jest uznawany i gdzie można go zdać, kliknij na link

 • Atrakcyjny cenowo egzamin, który otwiera największe perspektywy kariery akademickiej spośród wszystkich innych certyfikatów

 • Łatwość podejścia do egzaminu – rocznie odbywa się ponad 30 sesji TOEFL®, czyli TOEFL® jest dostępny 3 do 4 razy w miesiącu

 • Krótki czas oczekiwania na wyniki – na wyniki TOEFL® czeka się ok. 14 dni roboczych od daty egzaminu.

Format Egzaminu TOEFL iBT

Sekcje egzaminu

Czas

Liczba pytań

Rodzaje zadań

Punktacja

Czytanie

60-100 minut

36-70

3-5 tekstów, 12-14 pytań do każdego

0-30

Słuchanie

60-90 minut

34-51

4-6 mini-wykładów, 6 pytań do każdego,
2-3 dialogi, 5 pytań do każdego

0-30

przerwa

10 minut

-

-

-

Mówienie

20 minut

6 zadań

2 zadania niezależne
2 zadania zintegrowane

0-30

Pisanie

50 minut

2 zadania

2 zadania niezależne
2 zadania zintegrowane

0-30

Skala ocen egzaminu TOEFL® iBT to 0-120 punktów. Egzamin trwa ok. 4 godziny i zdaje się go jednego dnia. Po części Reading i Listening następuje 10 minut przerwy.

Pobierz przykładowe pytania egzaminu TOEFL® - kliknij tutaj

Jak przebiega TOEFL® iBT?

TOEFL® iBT to najbardziej nowoczesny z egzaminów językowych. Egzamin odbywa się w akredytowanych ośrodkach ETS zwanych CTAS i przeprowadzany jest w całości na komputerach podłączonych do Internetu, kandydaci zdają egzamin w zestawach słuchawkowo-mikrofonowych wysokiej jakości, odpowiedzi udzielają pisząc na klawiaturze, zaznaczając opcje myszką lub mówiąc do komputera, zależnie od rodzaju zadań.

Przed przystąpieniem do egzaminu, wykonywane jest zdjęcie kandydata, które potem pokazuje się na losowo przypisanym komputerze, na którym kandydat będzie zdawał egzamin. Po egzaminie, to samo zdjęcie będzie znajdowało się na oficjalnym Raporcie Wyniku.

Reading Section - TOEFL® iBT koncentruje się na zrozumieniu tekstów pisanych w kontekście akademickim:

3-5 tekstów, każdy tekst około 700 słów
12-14 pytań do każdego tekstu
3 rodzaje tekstów
- Exposition (opis tematu)
- Argumentation (przedstawienie opinii i argumentów popierających)
- Historical biographical/event narrative (opis wydarzenia lub czyjegoś życia opisany przez inną osobę)

3 rodzaje pytań
- Pytania wyboru 1 z 4
- Uzupełnianie tekstów zdaniem najbardziej pasującym do kontektstu
- Pytania wyboru wielokrotnego, więcej niż 4 możliwości, więcej niż jedna poprawna odpowiedź

Listening Section - TOEFL® iBT testuje zrozumienie wypowiedzi i dialogów w kontekście akademickim

4-6 mini-wykładów trwających 3-5 minut, 500-800 słów
6 pytań do każdego z mini-wykładów
2-3 dialogi trwające ok. 3 minuty
5 pytań do każdego

Sprawdzane umiejętności:
- Zrozumienie tematu, przesłania tekstu, głównych treści
- Zrozumienie charakteru wypowiedzi, opinii mówiącego
- Umiejętność łączenia faktów i informacji

Speaking Section - TOEFL® iBT sprawdza umiejętności wypowiadania się w środowisku akademickim

Kandydaci zdają część Speaking odpowiadając na zadania i pytania egzaminacyjne do mikrofonu zamontowanego przy słuchawkach. Ich wypowiedzi są rejestrowane przez komputer i wysyłane do OSN (Online Scoring Network) do sprawdzenia. OSN to sieć profesjonalnych egzaminatorów, którzy oceniają wypowiedzi kandydatów. Moduł Speaking ocenia od 3 do 6 egzaminatorów, co gwarantuje obiektywizm oceny.

2 zadania niezależne
- Wypowiedź argumentująca opinię zdającego
- Wypowiedź argumentująca wybór jednej z opcji

4 zadania zintegrowane (wymagające użycia więcej niż jednej umiejętności)
- Przeczytaj + wysłuchaj -> wypowiedz się - 2 zadania
- Wysłuchaj i wypowiedz się - 2 zadania

Writing Section - TOEFL® iBT sprawdza umiejętności pisania w kontekście akademickim

Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za lub przeciw, opinia A lub B)

- 1 zadanie zintegrowane - przeczytaj + wysłuchaj ->napisz
- 1 zadanie niezależne - wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za lub przeciw, opinia A lub B)

Zobacz oficjalny Raport Wyników egzaminu TOEFL® - kliknij tutaj

Zobacz opisy wyników punktowych egzaminu TOEFL® - kliknij tutaj

Zobacz multimedialną prezentację certyfikatu TOEFL® iBT - kliknij tutaj

Kliknij tutaj jeśli Twój komputer nie obsługuje Java

Pobierz przykładowe pytania egzaminu TOEFL® - kliknij tutaj

Przygotowanie do egzaminu

TOEFL® sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, gdzie angielskiego używa się na zajęciach, wykładach i poza nimi. Dlatego też, przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności. Regularne czytanie podobnych tekstów, zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa, które się tam przewija to podstawa dobrego przygotowania do egzaminu.

Pobierz TOEFL® iBT Tips - podręcznik zawierający cenne wskazówki pomocne w przygotowaniu do egzaminu, szczegółowy opis egzaminu i jego przebiegu.

Kolejny krok to dobry kurs językowy, na którym lektor zwróci uwagę na specyfikę słownictwa i zakres materiału  i umiejętnie przygotuje program zajęć.

Dodatkowo, ze względu na zmiany w strukturze egzaminu, dobrym pomysłem może się okazać zakup podręczników przygotowujących do egzaminu. Są one dostępne w ośrodkach egzaminacyjnych ETS, w biurze ETS i wiodących księgarniach w Polsce.

Nieocenioną pomocą w przygotowaniu do egzaminu TOEFL® jest próbny egzamin TOEFL®, który można rozwiązać na komputerze, symulując warunki prawdziwego egzaminu. Ten egzamin próbny nazywa się TPO – TOEFL® Practice Online.

TPO – TOEFL® Practice Online

TPO-TOEFL® Practice Online to oficjalny test przygotowujący do egzaminu TOEFL® iBT, stworzony i administrowany przez ETS, dostępny online.

TPO zawiera autentyczne pytania egzaminacyjne, jest pełną symulacją całego egzaminu iBT, zawiera wszystkie jego części, Reading, Listening, Speaking oraz Writing.

TPO oferuje natychmiastowe sprawdzenie WSZYSTKICH części egzaminu i wyniki na skali punktowej tak jak w oryginalnym egzaminie, 0-30 pkt. za każdą sekcję

Ocena jest uzupełniona przez feedback analysis, opisową ocenę umiejętności ze wskazaniem umiejętności wymagających poprawy i umiejętności na odpowiednim poziomie, analiza jest bardzo podobna do tej na oficjalnym Raporcie Wyników TOEFL® iBT.

Funkcja ‘Review’ pozwala na dokładne zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami, pozwala na dokładną analizę pytań i udzielonych odpowiedzi. Samo rozwiązanie testu to tylko początek pracy, test umożliwia dokładne poznanie całego egzaminu.

Użytkownik może dokładnie przejrzeć pytania i swoje odpowiedzi, sprawdzić gdzie popełnił błąd, zaznaczyć pytania, w których zgadywał odpowiedzi jako ‘guessed’ i zobaczyć jaki procent jego odpowiedzi stanowiły odpowiedzi ‘zgadywane’ – cenna wskazówka przy przygotowaniu do egzaminu.

TPO jest dostępny z każdego miejsca na świecie i o każdej porze pod warunkiem dostępu do Internetu

TPO można rozwiązywać w trybie ‘czasowym’ – symulując dokładnie czas trwania egzaminu oraz w trybie bez pomiaru czasu – na rozwiązanie zadań można przeznaczyć dowolną ilość czasu. Rozwiązywanie testu można w dowolnym czasie przerwać i powrócić do tego samego miejsca za jakiś czas, zarówno w trybie ‘czasowym’ i bez pomiaru czasu.

Zobacz multimedialną prezentację TPO - tutaj

Wymagania techniczne:

- Internet Explorer 6.0 lub wyższy
- System operacyjny: Windows 98, Windows NT, Windows 2000 lub XP
- Zainstalowany Windows Media Player
- Ekran – rozdzielczość minimalna 800x600, kolor 32 bit
- Słuchawki i mikrofon podłączone do komputera
- Przed uruchomieniem testu zalecane jest wyłączenie WSZYSTKICH programów i aplikacji, nawet tych działających w tle, np. Skype, GG itp.

Czas oczekiwania na wyniki

Na wyniki egzaminu TOEFL® oczekuje się ok. 3 tygodnie od daty egzaminu. Wyniki są z regułu widoczne na profilu online kandydata po 2 tygodniach, po około 3 tygodniach (zależnie od szybkości działania poczty), kandydat otrzymuje Raport Wyników. Wyniki są też w powyższych terminach przekazywane do wskazanych przez kandydata uczelni.

Aby dowiedzieć się więcej na temat efektywnych sposób wykorzystania egzaminu TOEFL, odwiedź sekcje dedykowane poszczególnym segmentom rynku: firmy i korporacje, instytucje akademickie, szkoły językowe, nauczyciele, oraz Służba Cywilna.

 

Zobacz porównanie wyników TOEFL® iBT do poprzednich wersji TOEFLa:

http://www.pl.etsglobal.org/uploads/tx_etsquicklinks/TOEFL_iBT_Score_Comparison_Tables_01.pdf

 

 

Pobierz podstawowe informacje o egzaminie TOEFL® iBT, klikając tutaj:

http://www.pl.etsglobal.org/uploads/tx_etsquicklinks/Charakterystyka_egzaminu_TOEFL_iBT_2009-11.pdf

 


 

TOEFL® Practice Online (TPO) – oficjalny test próbny

 

TOEFL® Practice Online (TPO)

Podstawowe cechy produktu:

  • Oficjalny test próbny TOEFL® iBT - nieocenione narzędzie w przygotowaniu do egzaminu.

  • Test online do rozwiązania na komputerze.

  • Dostępny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego komputera.

  • TPO zawiera autentyczne pytania egzaminacyjne, jest pełną symulacją całego egzaminu iBT, zawiera wszystkie jego części, Reading, Listening, Speaking oraz Writing.

  • Oferuje natychmiastowe sprawdzenie WSZYSTKICH części egzaminu i wyniki na skali punktowej tak jak w oryginalnym egzaminie, 0-30 pkt. za każdą sekcję.

  • Ocena jest uzupełniona przez "feedback analysis", opisową ocenę umiejętności ze wskazaniem umiejętności wymagających poprawy i umiejętności na odpowiednim poziomie.

  • Funkcja "Review" pozwala na dokładne zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami, pozwala na dokładną analizę pytań i udzielonych odpowiedzi.

  • TPO można rozwiązywać w trybie "czasowym" – symulując dokładnie czas trwania egzaminu oraz w trybie bez pomiaru czasu – na rozwiązanie zadań można przeznaczyć dowolną ilość czasu.

  • Samo rozwiązanie testu to tylko początek pracy, test umożliwia dokładne poznanie całego egzaminu.

  • Użytkownik może dokładnie przejrzeć pytania i swoje odpowiedzi, sprawdzić gdzie popełnił błąd, zaznaczyć pytania, w których zgadywał odpowiedzi jako "guessed" i zobaczyć jaki procent jego odpowiedzi stanowiły odpowiedzi "zgadywane" – cenna wskazówka przy przygotowaniu do egzaminu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij na poniższy link:

http://www.pl.etsglobal.org/uploads/tx_etsquicklinks/Charakterystyka_TPO_2009-10_01.pdf

 

 

Practice Test for the TOEFL® iBT

 

Practice Test for the TOEFL® iBT

Interaktywny test próbny TOEFL® to nieoceniona pomoc w przygotowaniu do zdania testu TOEFL® iBT. Test próbny jest odzwierciedleniem autentycznego egzaminu, został stworzony z myślą o osobach przygotowujących się do oficjalnego, międzynarodowego egzaminu TOEFL® iBT.

Podstawowe cechy produktu:

 • Dostępny online 24h na dobę, 7 dni w tygodniu z dowolnego komputera

 • Wyniki znane natychmiast po rozwiązaniu testu

 • Możliwość powrotu do rozwiązywanych wcześniej testów w celu zobaczenia udzielonych wcześniej odpowiedzi

 • Możliwość śledzenia swoich postępów i oceniania stopnia przygotowania do egzaminu