Międzynarodowy certyfikat językowy TELC

TELC (The European Language Certificates) to system egzaminów stworzony w oparciu o program ramowy: Common European Framework of Reference Rady Europy. Certyfikat TELC można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej.

W chwili obecnej certyfikaty TELC można uzyskać z dziewięciu języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, czeskiego i tureckiego na różnych poziomach zaawansowania: A1, A2, B1, B2, C1.

Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 jest takim samym egzaminem, jak egzamin z języka francuskiego czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna.

Egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem, natomiast część ustna to rozmowa w danym języku. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się certyfikat, potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu.

Co daje TELC? Dlaczego TELC?

 • Certyfikat TELC jest uznawany na arenie międzynarodowej, ponieważ jest świadectwem opafnowania języka zgodnie z założeniami nauczania i testowania kompetencji językowych w oparciu o wytyczne Rady Europy w ramach systemu Common European Framework of Reference for Language Learning and Teaching.
 • Certyfikat TELC pozwala na ubieganie się o stypendia programu Socrates/Erasmus.
 • Certyfikat TELC (na poziomie B2 lub wyższym) umożliwia ubieganie się o przyjęcie bez egzaminu do niektórych nauczycielskich kolegiów językowych, które pozwalają uzyskać uprawnienia do nauczania języków obcych we wszystkich typach szkół w Polsce z wyjątkiem innych kolegiów oraz szkół wyższych.
 • Certyfikat TELC jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2).

 

Egzaminy TELC są opracowywane i administrowane przez organizację Weiterbildungs-Testsysteme /WBT/ we Frankfurcie nad Menem będącą członkiem ALTE – organizacji zrzeszającej instytucje nadające certyfikaty językowe uznawane i honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

System egzaminacyjny The European Language Certificates został opracowany w odniesieniu do wspólnego systemu uczenia się i nauczania języka przyjętego przez Radę Europy. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

 

CERTYFIKATY TELC SĄ POPULARNE DZIĘKI:

 • dostosowaniu do potrzeb zawodowych i osobistych oczekiwań mieszkańców współczesnej Europy,
 • nastawieniu na komunikację językową przy uwzględnianiu aspektów zawodowych,
 • dobrej organizacji egzaminów opartych na nowoczesnych testach.


Start English / Start Deutsch 1 / Start Français / Start Italiano / Start Espańol– A1

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie krótkich wypowiedzi i zapowiedzi (dworzec, lotnisko itp.) utrwalonych na taśmie
 • rozumienie krótkich tekstów słuchanych i pisanych oraz notatek dotyczących sytuacji dnia codziennego
 • sporządzanie krótkiej notatki (informacji) nas piśmie
 • wypełnianie prostych formularzy (dane osobowe, zainteresowania itp.)

Część ustna egzaminu (egzamin grupowy – 6 osób) obejmuje:

 • przedstawienie się
 • uzyskiwanie i udzielanie informacji na wskazany temat
 • formułowanie próśb i prostych poleceń oraz reagowanie na nie (wypowiedzi sugerowane ilustracjami)


English Elementary Level / Start Deutsch 2 / Test Arbeitsplatz Deutsch / Français Niveau elémentaire / Italiano Livello Elementare / Russian Elementary Level / Espańol Nivel elemental – A2


Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie krótkich wypowiedzi utrwalonych na taśmie
 • rozumienie krótkich tekstów dotyczących sytuacji codziennych
 • dokonanie wyboru właściwej odpowiedzi w podanej sytuacji

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • nawiązanie kontaktu ze zdającym poprzez krótką rozmowę – odpowiadanie na pytania
 • formułowanie prostej wypowiedzi do podanej sytuacji

 

Certificate in English / Zertifikat Teutsch / Certificat de Français / Certificato d’Italiano / Certificate in Russian / Certificado de Espańol – B1

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie ogólne tekstów autentycznych: pisanych i nagranych na taśmie
 • napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej
 • część gramatyczną polegającą na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • trzy zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie


Certificate in English adVantage / Zertifikat Deutsch Plus / Certificat Supérieur de Français / Certificate in Russian Plus / Certificado de Espańol para Relaciones Profesjonales – B2

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie tekstów pisanych i nagranych na taśmie
 • napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej
 • uzupełnieniu tekstu brakującymi wyrazami

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • trzy zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie


Certificate in English for Business Purposes - B1 i B2

Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie ogólne tekstów autentycznych: pisanych i nagranych na taśmie
 • napisanie listu urzędowego lub prywatnego
 • znajomość słownictwa specjalistycznego

Część ustna egzaminu obejmuje:

 • formułowanie wypowiedzi do podanej sytuacji
 • prowadzenie rozmowy na zadany temat

 

Certificate in English / Zertifikat Deutsch - C1


Część pisemna egzaminu obejmuje:

 • rozumienie tekstów nagranych - udzielanie odpowiedzi na zadania w formie wyboru lub uzupełniania brakujących informacji
 • rozumienie tekstów pisanych - odpowiedzi na zadania w formie wielokrotnego wyboru lub zadania otwarte
 • dwie wypowiedzi pisemne (wypracowanie oraz list, artykuł, raport lub podanie)
  Część ustna egzaminu obejmuje:
 • trzy zadania, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie

 


Dzięki Certyfikatowi TELC także Ty możesz zdobyć wymierne potwierdzenie swoich umiejętności i udokumentować je!

Certyfikat TELC dla pracownika

Certyfikat TELC może pomóc Ci zdobyć lepszą pracę lub awans zawodowy. Posiadanie certyfikatu jest dowodem Twojej aktywności i ciągłego rozwijania umiejętności.

Certyfikat TELC dla urzędników państwowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2006r. certyfikaty TELC są honorowane w trakcie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Certyfikat TELC dla studenta

Uzyskanie certyfikatu TELC zwiększy Twoje szanse na zdobycie wymarzonej pracy. Certyfikat językowy wyróżni Twoje CV spośród innych kandydatów.

Certyfikat TELC dla firmy

Uzyskanie certyfikatu językowego przez pracownika danej firmy, stanowi wymierne potwierdzenie jego kompetencji językowych i jest gwarancją jego kwalifikacji w tym zakresie.

Dzięki WBLS możesz zdobyć certyfikat TELC na dwóch poziomach zaawansowania: B1 i B2. Co za tym idzie, sam możesz zdecydować, kiedy chcesz podejść do egzaminu!

Zdobycie certyfikatu TELC na poziomie B1 jest możliwe po przerobieniu Poziomu VI metodą WBLS, co jest równoznaczne z posiadaniem następujących umiejętności:

Słuchanie: Rozumienie głównych myśli zawartych w wypowiedzi oraz głównych wątków programów radiowych i telewizyjnych, gdy informacje podawane są wyraźnie.

Czytanie: Rozumienie tekstów dotyczących życia codziennego lub zawodowego oraz opisów wydarzeń, uczuć i pragnień zawartych w prywatnej korespondencji.

Mówienie: Umiejętność włączania się do rozmów na znane sobie tematy prywatne
(np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże, bieżące wydarzenia).

Pisanie: Umiejętność pisania prostych tekstów na znane sobie tematy oraz pisanie prywatnych listów, opisujących Twoje przeżycia i wrażenia.

Zdobycie certyfikatu TELC na poziomie B2 jest możliwe po przerobieniu Poziomu VIII metodą WBLS, co jest równoznaczne z posiadaniem następujących umiejętności:

Słuchanie: Umiejętność zrozumienia dłuższych wypowiedzi i wykładów oraz nadążanie za skomplikowanymi wywodami - pod warunkiem, że poruszany temat jest dla Ciebie w miarę znany.

Czytanie: Czytanie ze zrozumieniem artykułów i reportaży dotyczących problemów współczesnego świata. Rozumienie współczesnej prozy literackiej.

Mówienie: Umiejętność prowadzenia dość swobodnych rozmów z rodzimymi użytkownikami języka oraz możliwość brania czynnego udziału w dyskusjach.

Pisanie: Napisanie rozprawki lub opracowania w celu przekazania informacji lub rozważenia argumentów za i przeciw.