Etapy kursu i schemat nauki

WYPEŁNIASZ TEST POZIOMUJĄCY

 

Krok pierwszy : Ustalamy Twój poziom zaawansowania

Dzięki naszemu autorskiemu testowi poziomującemu, który jest dostępny w zakładce Bonusy/Darmowe testy wstępnie sprawdzimy lub potwierdzimy Twój stopień zaawansowania, co pozwoli nam zaproponować Ci kurs na odpowiednim dla Ciebie poziomie.

Krok drugi: Przeprowadzamy wstępną analizę potrzeb

Po wstępnym ustaleniu Twojego poziomu przeprowadzimy z Tobą, ustnie lub pisemnie, wejściową analizę Twoich potrzeb w związku z planowaną nauką języka, jeśli jeszcze nie zdecydowałeś się na żaden konkretny kurs. Ma ona na celu sprecyzowanie Twoich oczekiwań i określenie obszarów do doskonalenia, na podstawie których będziemy mogli zasugerować Ci odpowiedni kurs lub tok szkolenia.

W przypadku, gdy wybrałeś już wcześniej kurs, w którym chciałbyś uczestniczyć, i wysłałeś do nas e-mail w tej sprawie lub wypełniłeś formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie startowej (strona główna) w zakładce Zapisz się!, od razu zakładamy Ci profil na platformie i przypisujemy Ci wybrany kurs, z którego możesz natychmiast zacząć korzystać.

Krok trzeci : Proponujemy Ci najbardziej optymalny dla Ciebie kurs

W sytuacji, gdy nie wiesz, przy pomocy jakiego kursu chciałbyś się uczyć, przedstawimy Ci propozycje możliwych rozwiązań dostępnych w naszej ofercie i sugerujemy naszym zdaniem najbardziej optymalną dla Ciebie formę i rodzaj kurs.

Krok czwarty: Zakładamy Ci Twój indywidualny profil na platformie

Po ustaleniu, na jaki konkretnie kurs się zdecydowałeś, zakładamy Ci Twoje indywidualne konto na platformie, z której możesz korzystać od razu po otrzymaniu od nas maila z wygenerowanym dla Ciebie loginem i hasłem początkowym.

Krok piąty: Przypisujemy Ci Twój indywidualny plan nauki

Po wygenerowaniu loginu i hasła, umieszczamy na Twoim profilu Twój indywidualny plan nauki, czyli przypisane Ci lekcje, z którymi możesz natychmiast rozpocząć naukę.

Krok szósty: Logujesz się pierwszy raz na platformie ozpoczynasz naukę w United Teachers

Od momentu otrzymania od nas dostępu do kursu, możesz i powinieneś zalogować się pierwszy raz na platformie. Po pierwszym zalogowaniu wskazane jest, abyś uzupełnił swoje dane na Profilu Użytkownika, zmienił hasło na swoje własne, otworzył pierwszą lekcję swojego kursu i sprawdził, czy widzisz jej zawartość i otworzył kilka pierwszych stron/slajdów/zakładek, aby upewnić się, że bez najmniejszego problemu potrafisz w pełni skorzystać z kursu.

Przeczytaj również krótki przewodnik o poruszaniu się po platformie otrzymanym w mailu powitalnym ze szkoły, jak również zapoznaj się z tutorialami, bardzo przejrzystymi instrukcjami obsługi przedstawiającymi pełne możliwości korzystaniu z platformy i jej funkcjonalności.

Krok siódmy: Rozpoczynasz naukę w United Teachers

 

Gratulujemy! Nie tylko dołączyłeś do grona Słuchaczy szkoły United Teachers, ale stałeś się pełnoprawnym Użytkownikiem kursu internetowego na platformie e-learningowej! Dodatkowo, jesteś już w pełni przygotowany do rozpoczęcia nauki. Od tego momentu możesz uczyć się, kiedy chcesz, ile chcesz, jak chcesz i gdzie chcesz.

AKTYWNIE UCZYSZ SIĘ NA KURSIE

Od momentu otrzymania od nas dostępu do kursu i pierwszym zalogowaniu się do swojego konta Użytkownika, możesz uczyć się w optymalnym dla siebie tempie i rytmie, aby jak najbardziej odpowiadały one Twoim aktualnym potrzebom i możliwościom. Możesz korzystać z platformy bez żadnych ograniczeń czasowo-przestrzennych, 24/24, 7/7 z dowolnego komputera z dostępem do Internetu i przy pomocy dowolnej przeglądarki, gdziekolwiek obecnie przebywasz. Możesz zrealizować dowolną ilość lekcji i ćwiczeń z zakresu przypisanego Ci kursu przez cały okres abonamentowy, na jaki zakupiłeś kurs.

Program dydaktyczny kursu jest tak skonstruowany, abyś mógł w pełni samodzielnie pogłębiać swoją znajomość języka. Dodatkowo jest on bardzo zbliżony do programu kursów stacjonarnych lub w formule blended-learning, prowadzonych w oparciu o metodę bezpośrednią w naszej szkole. Różnica jest taka, że jako student Oddziału Internetowego uczestniczący w kursie e-learningowym na platformie, masz nielimitowany dostęp do materiałów dydaktycznych na Twoim kursie, na wszystkich przypisanych Ci poziomach zaawansowania.

Lekcje są urozmaicone i zawierają wiele różnych rodzajów ćwiczeń. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone są z reguły blokiem teoretycznym, który należy sobie przyswoić przed przystąpieniem do rozwiązywania ćwiczeń i quizów. Liczne mini dialogi poprzedzane są najczęściej krótkim wprowadzeniem niezbędnego słownictwa. Nowe słowa i struktury leksykalne używane są zawsze w adekwatnym kontekście komunikacyjnym w wzór naturalnej, codziennej rozmowy. Praktycznie każde nowe słowo i struktura, jak i całe zdania są wyposażone w nagrania audio, które możesz odtwarzać dowolną ilość razy, aby osłuchać się z prawidłową i naturalną wymową.

W trakcie nauki rozwijasz wszystkie umiejętności językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, mówienie i pisanie.

Wszystkie lekcje na danym etapie nauki zostały opracowane tak, aby materiał wprowadzany na początkowych etapach był także wykorzystywany i regularnie utrwalany w pozostałych. Dzięki spiralnemu wprowadzaniu nowych treści i systemie inteligentnych powtórek materiał zostaje naturalnie utrwalany i rozszerzany we wszystkich kolejnych lekcjach na danym etapie nauki.

Średni czas na poprawne przerobienie jednej lekcji to około 4-6 godzin (w zależności od poziomu zaawansowania), tak więc średni czas na przerobienie jednego poziomu nauki wynosi około 40-60 godziny nauki. Bardzo ważne jest, aby cały nagrany materiał powtarzać wielokrotnie i obowiązkowo na głos, aż do uzyskania relatywnej płynności wypowiedzi.

Optymalne wyniki osiągniesz ucząc się regularnie, im częściej, tym lepiej. Lepsze rezultaty osiągniesz poświęcając na naukę 30 minut dziennie, przynajmniej 4 razy w tygodniu, niż raz w tygodniu przez 2 godziny. Jeśli trudno Ci wygospodarować czas na dłuższą lekcję, to przerabiaj lekcję małymi partiami, chociaż po 15 minut dziennie. Powracaj od czasu do czasu do przerobionych wcześniej lekcji. Pamiętaj! Jeżeli nie jesteś w stanie powtórzyć za lektorem z porównywalną prędkością i intonacją zadanego pytania lub udzielić na nie odpowiedzi bez patrzenia w tekst, oznacza to, że Twoja wiedza nadal jest prawdopodobnie tylko teoretyczna, a nie praktyczna. Posiadasz wtedy bierną, a nie czynną znajomość języka, czyli już być może rozumiesz, o co na przykład ktoś Cię pyta, ale sam nie potrafisz jeszcze zadać podobnego pytania lub udzielić na nie odpowiedzi z mniejszą lub większą (rekomendowane) płynnością i bez podpierania się książką, zeszytem, słownikiem czy inną „ściągawką”. Rzeczywistą umiejętność wypowiadania się w języku

Zdecydowanie rekomendujemy regularną pracę z kursem, minimum 2 razy w tygodniu po godzinie, a najlepiej codziennie po 30 min, a rezultaty Cię zaskoczą. I pamiętaj! Praktyka czyni mistrza! Dodatkowo, lepiej jest przerobić mniej slajdów, a dobrze, niż więcej, ale byle jak i „po łebkach”.

Zaufaj naszemu wieloletniemu doświadczeniu! Jeśli masz naprawdę mało, to ucz się z głową! Wykorzystaj naszą wiedzę i zastosuj proste, szybkie i skuteczne techniki uczenia się języków. Dla przykładu, jedna z nich mówi o tym, żeby uczyć się na początku tylko rzeczy praktycznych i rzeczywiście Ci potrzebnych. Druga podkreśla, że lepiej znać i czynnie używać tylko 100 słów i praktycznych wyrażeń niż mieć ich 1000…w zeszycie lub książce.

Innymi słowy, większą korzyść praktyczną odniesiesz nauczywszy się naprawdę dobrze kilku mini dialogów z użyciem podstawowych słów i zwrotów z życia codziennego, aż do nabrania pewnego automatyzmu (nie mówimy tu o uczeniu się całych długich dialogów na pamięć!), niż po przeczytaniu nawet dobrze przygotowanej listy słów, wyrażeń czy nadmiernie rozbudowanej teorii gramatycznej.

Jeśli uczyłeś się przez kilka lat języka obcego w szkole, a nadal nie porozumiewasz się w miarę płynnie w tym języku, to znaczy, że masz wiedzę w zeszycie, a nie w głowie. Kolejnym krokiem naprzód będzie uaktywnienie tej wiedzy i przyzwyczajenie aparatu mowy do wypowiadania głosek, słów, zdań w języku obcym, a to możesz osiągnąć wyłącznie poprzez wypowiadanie ich na głos. Jeśli będziesz wypowiadał je tylko w myślach, to w sytuacji rzeczywistej, w rozmowie z innymi ludźmi będziesz prawdopodobnie jedyną osobą, która będzie wiedziała, co chciałeś powiedzieć…

Zatem ucząc się na naszym kursie koniecznie wypowiadaj na głos za nagraniem każde słowo i każdą wypowiedź wiele razy, nawet jeśli początkowo czujesz się niezręcznie, a zwłaszcza wtedy, kiedy nie udaje Ci się jeszcze nadążyć za lektorem lub kiedy spoglądasz na zapis odpowiedzi, zamiast wypowiedzieć ją samodzielnie „z głowy”. No chyba, że znowu chcesz zapakować kolejną wiedzę do zeszytu… 

ZALICZASZ TESTY CZĄSTKOWE

 

W trakcie nauki na kursie, oprócz dominujących ćwiczeń stricte komunikacyjnych, napotkasz wiele samosprawdzających się ćwiczeń, które w rzeczywistości są mikro testami. Rozwiązując je nie tylko używasz w praktyce nabytą wiedzę teoretyczną, ale również dajesz sobie możliwość namacalnej weryfikacji, na ile opanowałeś dane zagadnienie i zakres materiału.

 

Do tych ćwiczeń możesz i powinieneś podchodzić wielokrotnie, aż do uzyskania możliwie maksymalnej ilości punktów. Informacja o ilości uzyskanych punktów wraz z podaniem prawidłowych odpowiedzi pojawi się na monitorze zaraz po kliknięciu na przycisk „Sprawdź”, dlatego nie wykonuj tego samego ćwiczenia ponownie w trakcie kolejnych kilku minut, bo takie działanie mija się z celem punktu widzenia metodycznego.

 

Jeśli uzyskałeś mało punktów, to lepiej zrób powtórkę przynajmniej ostatnich kilku/ kilkunastu slajdów i do niezliczonego lub zaliczonego, ale ze słabym wynikiem ćwiczenia podejdź najlepiej następnego dnia. Wyniki ćwiczenia „wyzerują się” i będziesz miał możliwość kolejnego podejścia. Te ćwiczenia są jak kartkówki w tradycyjnej klasie, są częste i relatywnie krótkie. Masz również możliwość ich poprawy bez większych konsekwencji. W raporcie końcowym otrzymasz szczegółowe informacje, ile miałeś podejść do każdego testu, jaki był Twój najlepszy wynik i jaką uzyskałeś średnią z wszystkich prób.

 

Co więcej, sam sobie możesz regularnie, na bieżąco, generować raporty. Wystarczy, że otworzysz dany kurs klikając na jego nazwę, a następnie na zakładkę WYNIKI na poziomej listwie górnej i wpisujesz okres (zakres dat od… do…), za jaki chcesz otrzymać raport. Widzisz, jakie to proste?

 

Uważaj jednak!

 

Na kursie napotkasz też większe, dłuższe testy. One są jak klasówki czy zapowiedziane sprawdziany w szkole. Gdy trafisz na slajd z większym testem, obejmującym z reguły jakąś większą partię materiału lub ważne zagadnienie gramatyczne, to przed otwarciem takiego slajdu zobaczysz wygenerowany „komunikat ostrzegawczy”, np. typu: „Czy chcesz wejść do rozdziału zawierającego Test XXX. Po naciśnięciu TAK nie możesz przeładować strony lub otwierać innych stron na Platformie, w przeciwnym razie otrzymasz 0 pkt.”

 

Oznacza to również, że nie możesz otworzyć strony z testem i pójść sobie w tym czasie na obiad czy zająć się czymś innym. W czasie dłuższego braku aktywności test się wyłączy. Będzie to równoznaczne z oddaniem pustej kartki nauczycielowi w tradycyjnej klasie. Rezultat zawsze ten sam – ocena niedostateczna.

 

Dodatkowo, niektóre testy mają ustalony konkretny czas trwania, co widać zawsze w prawym górnym rogu, jako zegar, który odlicza czas, na przykład od 45 min do 0. Oznacza to, że po upłynięciu 45 min od otworzenia strony z testem, test automatycznie się zablokuje i nie będziesz mógł nanieść już na nim żadnych zmian. Dlatego do testów zawsze przystępuj wtedy, kiedy wiesz, że nigdzie się akurat nie spieszysz lub że nikt raczej nie będzie Ci w tym czasie przeszkadzał. Po wypełnieniu testu zawsze kliknij na przycisk „Sprawdź”, który znajduje się z reguły w lewym dolnym rogu strony. Jeśli nie zatwierdzisz testu przyciskiem „Sprawdź”, to tak, jakbyś wyrzucił test do kosza na śmieci lub przez okno po jego wypełnieniu. Co więcej, akiego testu nie będziesz mógł poprawić, chyba, że Twój indywidualny nauczyciel lub metodyk szkoły da Ci jeszcze jedną szansę na drugie podejście, przed zakończeniem całego kursu, jeżeli miałeś wiele nie zaliczonych testów. W przeciwnym razie nie będziesz mógł przystąpić do egzaminu końcowego.

 

Dlatego zalecamy przed podejściem do każdego testu, kliknąć na komunikacie ostrzegawczym „NIE”, wrócić do poprzednich slajdów, powtórzyć materiał, ponownie przeczytać bloki z teorią gramatyczną, następnie upewnić się, że masz przynajmniej 20 – 30 min wolnego czasu i dopiero powrócić do strony z testem. Wtedy na wyskakującym komunikacie ostrzegawczym klikamy „TAK” i przystępujemy do wypełniania testu

ZDAJESZ EGZAMIN KOŃCOWY

 

Na każdym poziomie zaawansowania zdajesz mini testy cząstkowe i testy zaliczające dane partie materiału, a na zakończenie kursu zdajesz końcowy egzamin sprawdzający. Pamiętaj, że aby móc do niego podejść, musisz mieć zaliczone poszczególne etapy nauki, czyli testy wchodzące w skład każdego poziomu.

 

Jeżeli na koniec kursu będziesz miał wiele nie zaliczonych testów, będziesz musiał ponownie zaliczyć wszystkie testy, aż do uzyskania minimum 50% wszystkich możliwych do uzyskania punktów.

 

Na koniec otrzymujesz szczegółowy raport obrazujący poczynione przez Ciebie postępy i włożony wkład w naukę. Na raporcie wyszczególniona będzie ilość wszystkich testów, które należało zaliczyć, wynik najlepszej próby z każdego testu oraz średnia wszystkich podejść do danego testu.

 

Pamiętaj, że na bieżąco możesz samodzielnie generować sobie na Platformie raporty z czynionych postępów za wybrany przez siebie okres dla kursu, który realizujesz.

OTRZYMUJESZ MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT

Na każdym poziomie zaawansowania zdajesz mini testy cząstkowe i testy zaliczające dane partie materiału, a na zakończenie kursu zdajesz końcowy egzamin sprawdzający. Aby móc do niego podejść, musisz mieć zaliczone poszczególne etapy nauki, czyli testy wchodzące w skład każdego poziomu.

Po zaliczeniu egzaminu końcowego, bezpłatnie otrzymujesz oficjalny certyfikat sygnowany przez United Teachers Language Training Center, honorowany przez wiele międzynarodowych oraz krajowych firm z siedzibami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeżeli chcesz otrzymać certyfikat honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej (na zasadach egzaminu Państwowego), to będziesz miał możliwość zdania egzaminu The European Language Certificates na specjalnych, preferencyjnych warunkach finansowych w naszym Międzynarodowym Ośrodku Egzaminacyjnym.

Po zdaniu egzaminu TELC B2 otrzymujesz: CERTYFIKAT HONOROWANY WE WSZYSTKICH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz. U. Nr 266, poz. 2230, załącznik nr 2 certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

Jeżeli chcesz otrzymać międzynarodowy Certyfikat honorowany na całym świecie, musisz przystąpić odpłatnie na przykład do międzynarodowego egzaminu TOEFL, który możesz zapisać się bezpośrednio w naszej szkole , gwarantując sobie w ten sposób najniższą na rynku cenę i zdać go w dowolnym ośrodku egzaminacyjnym ETS Global w Polsce.

TOEFL iBT - certyfikat uznany przez 7100 uczelni na całym świecie

The TOEFL® test (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE™) to najbardziej prestiżowy certyfikat znajomości języka angielskiego w środowisku akademickim, uznawany przez ponad 7000 uczelni wyższych na całym świecie. Każdego roku, do egzaminu TOEFL® przystępuje ponad 800 000 studentów. Posiadacze certyfikatu TOEFL® to osoby, które mogą swobodnie poruszać się po całym świecie, studiować w dowolnym miejscu na Ziemi, prowadzić badania naukowe czy biegle funkcjonować w środowisku anglojęzycznym.

W swojej nowej formule, zwanej TOEFL® iBT (internet-Based Test), TOEFL® jest najbardziej nowoczesnym z certyfiatów językowych. Zdawany w całości przed komputerem, wykorzystuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań edukacyjnych i technologii komputerowych.

TOEFL® iBT zastępuje wszystkie poprzednie wersje egzaminu, wersję PBT (Paper-Based Test) oraz CBT (Computer-Based Test). Nowy TOEFL® utrzymuje jednocześnie ten sam poziom trudności stając się egzaminem bardziej dostępnym (ponad 30 sesji rocznie) i jeszcze bardziej dopasowanym do wymagań środowiska akademickiego na całym świecie. Zobacz porównanie wersji iBT do wersji poprzednich - kliknij na link 

NASZA GWARANCJA SKUTECZNOŚCI NAUKI

Szkoła United Teachers Language Training Center oferuje wyłącznie usługi najwyższej jakości, dlatego jako jej uczeń otrzymujesz dostęp do najwyższych standardów w nauczaniu języków obcych, jak również do najnowszych rozwiązań z zakresu e-learningu i blended-learningu.

Dodatkowo, zyskujesz również PODWÓJNĄ GWARANCJĘ: gwarancję satysfakcji (a w przypadku jej braku zwrot pieniędzy) i gwarancję skuteczności (a w przypadku jej braku zwrot pieniędzy).

Gwarancja satysfakcji

Udzielamy Ci gwarancji satysfakcji, ponieważ jesteśmy całkowicie przekonani co do jakości kursów dostępnych w ofercie naszej szkoły. Dlatego oferujemy Ci 100% gwarancji zwrotu pieniędzy w przypadku, gdybyś uznał, że zakupiony przez Ciebie kurs nie spełnia Twoich oczekiwań. Ze szczegółową treścią gwarancji możesz zapoznać się w Regulaminie kursów.


Gwarancja skuteczności

Udzielamy Ci gwarancji skuteczności, ponieważ jesteśmy całkowicie przekonani co do skuteczności kursów dostępnych w ofercie naszej szkoły. Dlatego oferujemy Ci 100% gwarancji zwrotu pieniędzy w przypadku, gdybyś po skończonym kursie nie zdał egzaminu międzynarodowego. O szczegółach gwarancji skuteczności możesz dowiedzieć się więcej czytając zakładkę Regulamin kursów.

Referencje

Znakomita większość naszych Słuchaczy kontynuuje naukę w naszym Oddziale Internetowym na kolejnych poziomach zaawansowania. 95% naszych Studentów wyraziła zadowolenie z oferowanych przez nas usług i poleca naszą szkołę swoim znajomym.

Pamiętaj, że zapisując się na zajęcia w naszej szkole otrzymujesz:

  • Możliwość zdania egzaminu międzynarodowego na preferencyjnych warunkach

  • Uczysz się praktycznych i przydatnych zwrotów niezbędnych w codziennej komunikacji

  • Otrzymujesz dostęp do nowoczesnych multimedialnych materiałów przygotowanych przez specjalistów metodyki nauczania języków obcych

  • Liczne nagrania wykonane przez wielu różnych lektorów, najczęściej Native Speakerów

  • Dialogi nagrane z maksymalnie naturalną intonacją i prędkością mówienia

  • Ciekawe symulacje

  • Różnorodne ćwiczenia sprawdzające

  • Przejrzyste działy teoretyczne

  • Regularne sprawdziany

  • Słowniki pojęć z nagraną wymową słówek