Certyfikacja


Po zaliczeniu całego kursu, zaliczeniu wszystkich testów cząstkowych oraz zdaniu egzaminu końcowego otrzymujesz bezpłatnie oficjalny Certyfikat United Teachers Language Training Center, który potwierdza znajomość języka na odpowiednim poziomie zaawansowania i który jest honorowany przez wiele międzynarodowych i polskich firm działających na terenie Polski.

Jeśli chcesz otrzymać międzynarodowy Certyfikat honorowany na terenie całej Unii Europejskiej, musisz dodatkowo, odpłatnie, zdać oficjalny międzynarodowy egzamin, na przykład TELC B2, w dowolnym ośrodku egzaminacyjnym na terenie Polski. Egzamin ten zastapił wcześniejsze Egzaminy Państwowe obowiązujące w Polsce.

Po zdaniu egzaminu TELC B2 otrzymujesz: CERTYFIKAT HONOROWANY WE WSZYSTKICH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz. U. Nr 266, poz. 2230, załącznik nr 2 certyfikaty językowe TELC (poziom B2 dla 6 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka.

Jeżeli chcesz otrzymać międzynarodowy Certyfikat honorowany na całym świecie, musisz przystąpić odpłatnie na przykład do międzynarodowego egzaminu TOEFL, który możesz zapisać się bezpośrednio w naszej szkole , gwarantując sobie w ten sposób najniższą na rynku cenę i zdać go w dowolnym ośrodku egzaminacyjnym ETS Global w Polsce.

Nasze kursy internetowe, a w szczególności kursy oparte na formule WBLS (Wirtualny Blended-Learning System) zostały opracowane w taki sposób, aby dać Ci możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego TELC bezpośrednio po zakończeniu nauki na Poziomie VI (poziom B1) lub na Poziomie VIII (poziom B2). Udzielamy Ci gwarancji zdania egzaminu TELC po zakończeniu naszego kursu! Aby dowiedzieć się więcej o szczegółach i warunkach gwarancji, przeczytaj nasz Regulamin kursów.

Dzięki temu także Ty możesz zdobyć wymierne potwierdzenie swoich umiejętności i udokumentować je!

Certyfikat TELC dla pracownika

Certyfikat TELC może pomóc Ci zdobyć lepszą pracę lub awans zawodowy. Posiadanie certyfikatu jest dowodem Twojej aktywności i ciągłego rozwijania umiejętności.

Certyfikat TELC dla urzędników państwowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2006r. certyfikaty TELC są honorowane w trakcie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Certyfikat TELC dla studenta

Uzyskanie certyfikatu TELC zwiększy Twoje szanse na zdobycie wymarzonej pracy. Certyfikat językowy wyróżni Twoje CV spośród innych kandydatów.

Certyfikat TELC dla firmy

Uzyskanie certyfikatu językowego przez pracownika danej firmy, stanowi wymierne potwierdzenie jego kompetencji językowych i jest gwarancją jego kwalifikacji w tym zakresie.

Dzięki WBLS możesz zdobyć certyfikat TELC na dwóch poziomach zaawansowania: B1 i B2. Co za tym idzie, sam możesz zdecydować, kiedy chcesz podejść do egzaminu!

Zdobycie certyfikatu TELC na poziomie B1 jest możliwe po przerobieniu Poziomu VI metodą WBLS, co jest równoznaczne z posiadaniem następujących umiejętności:

Słuchanie: Rozumienie głównych myśli zawartych w wypowiedzi oraz głównych wątków programów radiowych i telewizyjnych, gdy informacje podawane są wyraźnie.

Czytanie: Rozumienie tekstów dotyczących życia codziennego lub zawodowego oraz opisów wydarzeń, uczuć i pragnień zawartych w prywatnej korespondencji.

Mówienie: Umiejętność włączania się do rozmów na znane sobie tematy prywatne
(np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże, bieżące wydarzenia).

Pisanie: Umiejętność pisania prostych tekstów na znane sobie tematy oraz pisanie prywatnych listów, opisujących Twoje przeżycia i wrażenia.

Zdobycie certyfikatu TELC na poziomie B2 jest możliwe po przerobieniu Poziomu VIII metodą WBLS, co jest równoznaczne z posiadaniem następujących umiejętności:

Słuchanie: Umiejętność zrozumienia dłuższych wypowiedzi i wykładów oraz nadążanie za skomplikowanymi wywodami - pod warunkiem, że poruszany temat jest dla Ciebie w miarę znany.

Czytanie: Czytanie ze zrozumieniem artykułów i reportaży dotyczących problemów współczesnego świata. Rozumienie współczesnej prozy literackiej.

Mówienie: Umiejętność prowadzenia dość swobodnych rozmów z rodzimymi użytkownikami języka oraz możliwość brania czynnego udziału w dyskusjach.

Pisanie: Napisanie rozprawki lub opracowania w celu przekazania informacji lub rozważenia argumentów za i przeciw.